Beste bruidspaar

PRIVACYVERKLARING

Op deze pagina vinden jullie de privacyverklaring en leggen wij uit wat er met jullie gegevens gebeurt. Wij nemen jullie privacy serieus en jullie kunnen erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met jullie gegevens om gaan. Jullie gegevens geven wij niet aan anderen door.

Sabine Keijzer en Marian Ros van Briljant Bruidsfotografie, gevestigd aan Graaf Adolflaan 78 3818 DD in Amersfoort, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn bereikbaar via e-mail: sabine@briljantbruidsfotografie.nl, of via telefoon: 0652611407.

Persoonsgegevens die wij verwerk

Wij verwerk alleen gegevens die jullie zelf aan ons verstrekken. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die jullie actief verstrekken (bijvoorbeeld schriftelijk en telefonisch)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jullie activiteiten op de website
 • Gegevens over jullie surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dat bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij kunnen persoonsgegevens over jullie verwerken, doordat jullie gebruik maken van onze diensten of omdat jullie deze zelf aan ons hebben verstrekt. De doelen voor het verwerken van deze gegevens zijn:

 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte
 • Bankrekeningnummer en afhandelen van jullie betaling
 • Met jullie te kunnen communiceren over de fotografie voor jullie bruiloft en/of loveshoot
 • Jullie te kunnen bellen, e-mailen of WhatsAppen, om op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn voor het uitvoeren van de opdracht
 • Om goederen en diensten bij jullie af te leveren, zoals een fotoalbum, USB-stick of een ander product
 • Jullie te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als jullie er van overtuigd zijn dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sabine@briljantbruidsfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jullie persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jullie gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jullie gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jullie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jullie gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jullie computer, tablet of smartphone. Briljant Bruidsfotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jullie voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden  cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jullie eerste bezoek aan deze website is al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij jullie toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Jullie kunnen je afmelden voor cookies door jullie internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunnen jullie ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jullie browser verwijderen. (Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-wij-ermee/.)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jullie hebben het recht om jullie persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jullie het recht om jullie eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jullie persoonsgegevens door Briljant Bruidsfotografie en hebben jullie het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jullie bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die wij van jullie beschikken in een computerbestand naar jullie of een ander, door jullie genoemde organisatie, te sturen. Jullie kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van jullie persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jullie toestemming of bezwaar op de verwerking van jullie persoonsgegevens sturen naar sabine@briljantbruidsfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jullie is gedaan, vragen wij van een van jullie een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jullie verzoek. Wij willen jullie er tevens op wijzen dat jullie de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jullie gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jullie persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun jullie zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
De apparaten waar wij op werken zijn vergrendeld met een sterk wachtwoord. De websites zijn beschermd met een security plug-in, de thema’s en plug-ins van onze websites worden regelmatig bijgewerkt. Als jullie het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sabine@briljantbruidsfotografie.nl.

 

 

Scroll naar boven